به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو نوشت : …قول دادم که در اندیشه خود محو شوم……

اینستاگرام بازیگران 613