به گزارش پارس نیوز، شیرین بینا نوشت : مونا جان ، دوست عزیزم نور وشادی به منزلمون آوردین . 

اینستاگرام بازیگران 613