به گزارش پارس نیوز، سمانه پاکدل نوشت :. ای که در رنج و عذابی! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی

اینستاگرام بازیگران 613

سمانه پاکدل