به گزارش پارس نیوز، لیلا اوتادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
آذرجان امروز بادیدن این عکس خیلی یادتون کردم ،دلمون برای علی معلم عزیزوگرامی بسیار تنگه گرچه ۴روز مانده تا تاریخ وداعش ولی دوست داشتم امروز بهت بگم بسیار عزیزی و جای علی خان معلم خالی نباشه.#علی_معلم #آذرمعماریان

AndroidOnlineNewsImage (9)