به گزارش پارس نیوز، محسن افشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
تولد داریم چه تولدى!!!

بین دل و جانِ من و او پیوند است
او خالقِ هر شکوفه لبخند است
در کُنه وجود او پر از زیباییست
او زاده روزِ هجده اسفند است...
.
#همنفس من #تولدت_مبارک
هر سال ما پر از عشق و آرامش باشه
که از وجودت انرژى میگیرم

AndroidOnlineNewsImage (7)