به گزارش پارس نیوز، رضا صادقی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: هفت سال صبورى دنیاى ادمى که دنیاش پر از دیوانگیه کم نیست ، هفت سال مهر و همراهـى روزاى تلخ و شیرین . و حالا با دو فرشته کنارم هستى همسر همواره همراهم ...
سالگرد ازدواجمون مبارکمون باشه و بازم ممنون بودنتم که همیشه عاشق بوده و بى توقع .....
سایه مهرت برقرار مهربانوى من ......
ممنون از دعاى خیر همه عزیزانم ...

AndroidOnlineNewsImage (1)