به گزارش پارس نیوز، منوچهر هادی در اینستاگرامش نوشت:
 #دل
#منوچهرهادی 
سالها پیش فیلم نابخشوده 
اکنون افسانه بایگان / بیژن امکانیان و نسرین مقانلو بازیگرانش در سریال دل.

AndroidOnlineNewsImage (1)