به گزارش پارس نیوز، سروش صحت در اینستاگرامش نوشت:
یک صفحه اینستاگرام خوب چه صفحه ای است؟
ار خودمان عکس بگذاریم یا از دوستانمان ؟
از غذایی که می خوریم عکس بگذاریم یا از سفری که رفته ایم ؟
کتاب و فیلمی را که دوست داشته ایم معرفی کنیم یا نه؟
قطعه ادبی بگذاریم؟
هر چیز جالبی را معرفی کنیم یا گزیده کار باشیم؟
به هر اتفاقی واکنش نشان دهیم یا فقط مواقع خاصی فعال باشیم؟ 
آیا کیفیت عکسی که می گذاریم مهم است؟
کپشن کوتاه باشد یا بلند؟
صفحه معرف خودمان باشد یا معرف علاقه ها یا سلیقه مان ؟
اصلا صفحه اینستاگرام باید ساختاری داشته باشد یا می تواند کشکول وجودی مان باشد؟
آیا اداره یک صفحه اینستاگرام هم استراتژی دارد؟
صفحه اینستاگرام باید چشم نواز باشد یا آموزنده یا هر دو یا هیچکدام؟
آیا باید صفحه اینستاگرام را جدی گرفت یا خیلی جدی نیست؟
عکس از صفحه photographmag

AndroidOnlineNewsImage