به گزارش پارس نیوز، روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:
هر چقدر بگوییم مردها فلان ..
زنها فلان ..
تنهایى خوب است،
دنیا زشت است،
آخرش روزى قلبت
براى کسى تندتر مى زند.
چارلز بوکوفسکی 

AndroidOnlineNewsImage (17)