به گزارش پارس نیوز، نوید محمدزاده در توضیح این عکس نوشت:
کارگردان،معلم،رفیق،پدر، همه چی
ممنونم ازت بخاطر جسارت و ریسکی که بهم یاد دادی

AndroidOnlineNewsImage (16)