به گزارش پارس نیوز، ارژنگ امیرفضلی در توضیح این عکس نوشت:
اول از همه تشکر میکنم از تمام کسایی که روز زن را به من تبریک گفتند
-
-
به بهانه روز زن سرودم که ؛ 
زن
عوض میکند 
هر چه را که 
اراده کند
-
-
-

روز جهانی زن 
را
جرات داری باهاش شوخی کن 
فقط تبریک باید بگی
فقط.!
-
روز جهانی زن مبارک 
امیدوارم هر چی مرده گوش بفرمانتون بشه 
و دیکه حرفی روی حرفتون نباشه و چشمشون کور 
و دندشون نرم 
و کمرشون خم
و گوششون به فرمان شما باشه 
و کلا حق با شماست

AndroidOnlineNewsImage (3)