به گزارش پارس نیوز، امیرمهدی ژوله در اینستاگرامش نوشت:
روز جهانی زن مبارک همه زنانی که تسلیم دنیای نکبتی که مردان برایشان ساخته اند نشده اند.
.
وی سپس به دایرکت رفته و به انتظار 
صید زنانی که گول پستش را خورده اند
می ماند.

AndroidOnlineNewsImage (16)