به گزارش پارس نیوز، حامد کمیلی در اینستاگرامش این عکس را به اشتراک گذاشت و نوشت:
زندگی هیچ نمیگوید
نشانت میدهد ...

AndroidOnlineNewsImage (13)