به گزارش پارس نیوز، شبنم قلی خانی در اینستاگرامش نوشت:
زن ، مردی ثروتمند یا زیبا یا حتی شاعر نمیخواهد او مردی میخواهد که چشمانش را بفهمد
آنگاه که اندوهگین شد، با دستش به سینه اش اشاره کند و بگوید:
اینجا سرزمین توست!
#نزار_قبانی 

AndroidOnlineNewsImage (9)