به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی در اینتساگرامش نوشت:
خاموشم
خاموشِ خاموش 
و 
به پایان نزدیک.

AndroidOnlineNewsImage (8)