به گزارش پارس نیوز، مارک رافالو با انتشار این عکس از مخاطبانش پرسید که آیا او را با سبیل دوست دارند؟

AndroidOnlineNewsImage