به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی در اینستاپستش نوشت:
مادرم ... مثل همیشه زیبا ، صبور ، قوى و خوش رو ..
#روز_جهانى_زن مبارک

AndroidOnlineNewsImage (6)