به گزارش پارس نیوز،  «ایریل وینتر» در فوتوشوت جدیدش در برابر دوربین مجله‌ی «بلو».

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)