به گزارش پارس نیوز، هدی مقدم، شبنم فرشادجو، آزاده صمدی ، امیر علی دانایی، سهیل مستجابیان، الهی قمشه ای، حنا و لیلی فردین و همچنین هانیه توسلی از چهره های برجسته این مراسم بودند.

فیگورهای آزاده صمدی

فیگورهای آزاده صمدی