به گزارش پارس نیوز، کنسرت سالار عقیلی با عنوان استقبال از بهار با آهنگسازی مهران مهرنیا در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برگزار شد.

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان

کنسرت سالار عقیلی در همدان