به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی نوشت :خودت را بهتر کن این تمام کاری است که می‌توانی برای بهتر کردن جهان انجام دهی. روزتون پر از خوبی

اینستاگرام بازیگران 611