به گزارش پارس نیوز، الهام جعفر نژاد نوشت : جهان بازیگری تنها جهانیه که میتونی

بارها به دنیا بیایی و بارها در کالبدهای متفاوت زندگی کنی

اینستاگرام بازیگران 611

الهام جعفرنژاد