به گزارش پارس نیوز، شاهرخ استخری نوشت : رفیق قدیمی امروز مهمونمون بود 

اینستاگرام بازیگران 611