به گزارش پارس نیوز، فاطمه هاشمی نوشت :دیروز با رفقای نازنینم به دیدن خانم کیانفر عزیز رفتیم و ساعاتی با پیشکسوت سینما و تیاتر و تلویزیون گذروندیم و‌کیف کردیم و حالمون خوب شد . قدر همدیگر رو داشته باشیم .

اینستاگرام بازیگران 611