به گزارش پارس نیوز، سحر جعفری جوزانی نوشت : مى دانى اِى عزیز

گامها همیشه سایه ى خود را مکیده اند

اما ، در زیر برف هفت زمستان ، مرا هنوز

در سینه اخگریست (مفتون امینى )

اینستاگرام بازیگران 611

سحر جعفری جوزانی