به گزارش پارس نیوز، «بوراک اوزچیویت» با مو‌هایی پریشان در یک عکس دو نفره همراه با خواهر جان.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)