به گزارش پارس نیوز، حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: سر می‌روم از خویش، از گوشه گوشه فرو می‌ریزم، و عطر تو رسوایم می‌کند... شمس لنگرودی پ.ن: روزهای قبل اومدن بهار و سر کار بودن.

AndroidOnlineNewsImage (4)