به گزارش پارس نیوز، فریبا طالبی با انتشار این عکس نوشت: به به کلی عکس خوب به دستم رسید از تولد بانو مرجانه جان گلچین در کنار رفقای عزیزم.

AndroidOnlineNewsImage (5)