به گزارش پارس نیوز، محمد شیری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
با حمید لولایی در فیلم ازدواج مجید

AndroidOnlineNewsImage (2)