به گزارش پارس نیوز، کامران تفتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
روزهای آخر سال و سریال برادرجان

AndroidOnlineNewsImage (1)