به گزارش پارس نیوز ، متیو مک کانهی و همسرش «کامیلا آلوز» در مراسم اهدای جوایز «مدال هنری تگزاس».

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)