به گزارش پارس نیوز، «میسی ویلیامز» و «سوفی ترنر» روی جلد مجله‌ی «گلمور». امیدواریم از اینکه حضور سوفی در این شماره کمی پررنگ‌تر بوده زیاد ناراحت نشوید!

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)