به گزارش پارس نیوز، «کیت میدلتون» در دیدار از بلفاست، با دسته گلی که زیبایی او را دو چندان کرده است.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)