به گزارش پارس نیوز، «هیلی بیبر» با این عکس تولد بیست و پنج سالگی همسرش را تبریک گفت.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)