به گزارش پارس نیوز، «نینا دوبرو» در سفر به فرانسه برای شرکت در فشن شو‌های مختلف هفته مد پاریس.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)