به گزارش پارس نیوز، سر «امبر هرد» همچنان به انجام فعالیت‌های بشردوستانه اش گرم است، اما «جانی دپ» به تازگی از او به خاطر از بین بردن آبرویش از او شکایت کرده و از دادگاه تقاضای اعاده‌ی حیثیت کرده است.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)