به گزارش پارس نیوز،  از قیافه‌ی «کیت هرینگتون» روی جلد مجله‌ی «اینترتینمنت ویکلی» معلوم است که زمستان به بدترین شکل ممکن از راه رسیده است!

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)