به گزارش پارس نیوز، «کریستن استوارت» در فشن شوی «شنل» در هفته مد پاریس را می بینید

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)