به گزارش پارس نیوز، «تیلور سویفت» گفته بود ترانه هایش را برای حفظ خاطراتش می‌نویسد.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (171)