به گزارش پارس نیوز، «اما استون» در هفته مد پاریس را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (4)