به گزارش پارس نیوز،  نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
بیاید. من تنها رودخونه ای م که هیشکی توش غرق نمیشه..
نمایش #آهواره
مرداد و شهریور ٩٧

AndroidOnlineNewsImage (4)