به گزارش پارس نیوز، مریم وطن پور با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگه ای خسته‌ایم اما نمیدونم چرا به جای اینکه نفسی تازه کنیم، سرعتمونو بیشتر و بیشتر می‌کنیم تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن، از خط پایان این ماه عجیب و غریب بگذریم!
اسفند رو باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید...
یازده ماه ، دردها، رنج‌ها و حتی خوشی‌ها رو به جون خریدن که الکی نیست، هست؟!
اسفند رو نباید دوید
اسفند رو باید با کفش‌های کتونی، قدم زد!
#اسفند_ماه#بهار_توراهه

AndroidOnlineNewsImage (3)