به گزارش پارس نیوز، نازنین کریمی نوشت : بانو مریم شجاعی ممنونم از میکاپ زیباتون و پذیرایی صمیمانه تون در سالن زیبایی هیژا

 پ ن:عکس از ستاره درخشانی نازنین

اینستاگرام بازیگران 610