به گزارش پارس نیوز، پویا امینی و شهرام حقیقت دوست در مراسم ترحیم «خشایار الوند».

AndroidOnlineNewsImage (8)