به گزارش پارس نیوز، سمانه پاکدل با انتشار این عکس نوشت: رابطه قلبى دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد.

AndroidOnlineNewsImage (2)