به گزارش پارس نیوز، تاکنون ۹۵ درصد از تصویربرداری این سریال به پایان رسیده است و تدوین به صورت همزمان انجام می‌شود.

 

1982160_250

1982161_561