به گزارش پارس نیوز، ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت: مروارید: این ترس نیست که تو دارى حس میکنى یه خفگیه که تو گلوت گیر کرده. نهنگ آبى به کارگردانى فریدون جیرانى.

AndroidOnlineNewsImage