به گزارش پارس نیوز، علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: پنبه در خواب و من در قاب  شاید در یاد، در خواب.

AndroidOnlineNewsImage (4)