به گزارش پارس نیوز، پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت: نباتِ خوشگل ِ ما نباتِ خوشمزهِ ما... خودم عکسو دیدم یاد مقامات دوتا کشور افتادم نبات عزیزم کنار پدر و مادر مهربونت و پناه کوچولو بهترینها رو برات آرزومندم. #نبات_استخری 

AndroidOnlineNewsImage (1)