به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
مراسم رونمایى از مجموعه ترانه هاى دو دوست عزیز و هنرمند #آبا_عابدین با کتاب #آدم_ابری و #سامى_تحصیلدارى با کتاب #براى_آینده در #هتل_لاله
در کنار دوستان و هنرمندان عزیز
#معصومه_کریمی #شعر #ترانه
عکسها از دوست عزیزم #مینا_میرزایى 

AndroidOnlineNewsImage (6)